Formlar

PRATİK BİLGİLER VE FORMLAR

HARCAMA YETKİLİSİ ve GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ İMZA SİRKÜLERİ

HARCAMA TALİMATI

ŞİFRE TAAHHÜTNAMESİ

2019 TEMMUZ-ARALIK MALİ YILI ÖZLÜK BİLGİLERİ

AİLE BİLDİRİM FORMU

AİLE DURUM BİLDİRİM

AKADEMİK PERSONELE İLİŞKİN MAAŞ VERİLERİ

AYLIK İCRA KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇEŞİTLİ KESİNTİLER (icra, rapor v.b)

EMEKLİ KESENEĞİ BİLDİRİMİ TESLİM FORMU

MAAŞ KESİM CEZASI

MAAŞ NAKİL BİLDİRİMİ

ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

SGK BORÇ SORMAK İÇİN İZİN FORMU

ÜCRET VE BENZERİ ÖDEMELERDEN YAPILACAK KESİNTİLER

ÜCRETSİZ İZNE AYRILANLAR İÇİN İLİŞİK KESME BELGESİ

VEKALET BORDRO

YÜKLENME VE KEFALET SENEDİ

 

KİŞİ BORCU

KİŞİ BORCU TEBLİĞ

KİŞİ BORCUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

RESEN BORC SENEDİ / KEFALETNAME

KİŞİ BORÇLARI HK.

KİŞİ BORCU HESAPLAMA TABLOLARI

 

EK DERSLER

ANKARA DIŞI ÜNİVERSİTELER ARASI GÖREVLENDİRME FORMU

DERS YÜKÜ TESPİTİ VE EK DERS ÖDEMELERİ USUL VE ESASLARI

DERS YÜKÜ PPT

DERS ÜCRETİ GÖREVLENDİRME

DERS ÜCRETİ GÖREVLENDİRMELERİNDE SGK KESİNTİSİ

DERS YÜKÜ FORM

EK DERS TELAFİ FORMU

EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE UYULACAK ESASLAR

SINAV ÜCRET FORMU

 

JÜRİ GÖREVLENDİRMESİ ve ÖDEME SÜREÇLERİ

AKIŞ ŞEMASI

ÇEŞİTLİ ÖDEMELER BORDROSU

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TAKİP FORMU

USÜL ve ESASLAR

 

TAŞINIR VE KEFALET İLE İLGİLİ FORMLAR

KEFALET KESİNTİ İADESİ

KEFALET REDDİYAT TAHAKKUK VARAKASI

KEFALET REDDİYAT ÜST YAZI

KİMLİK BELGESİ

TAŞINIR YÖNETİM SLAYTI

TAŞINIR KAYIT ve KONTROL YETKİLİSİ GÖREVLENDİRME FORMU

TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ

TAŞINIR MALZEME ENVANTERLERİ

TAŞINIR SAYIM TUTANAĞI ÖRNEĞİ

TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ FORMU

TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ FORMU

DEĞER TESPİT KOMİSYONU TUTANAĞI

KURUŞ FARKLARI CETVELİ

TAŞINIR DEVRİNE İLİŞKİN PROTOKOL

TÜKETİM MALZEMELERİ İADE BELGESİ

 

DİĞER FORMLAR

HESAP DİLEKÇESİ

MUTEMET TAYİN DİLEKÇESİ

ÖRNEK YURTİÇİ DIŞI YOLLUK HESAPLAMA

BİRİM MUTEMET DİLEKÇE FORMU

BORÇ BİLDİRİM BELGESİ

HARCAMA YETKİLİSİ DEVRİ

HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ FORMU

HARCAMA YETKİLİSİ DEVİR BELGESİ

ŞAHSİ MUTEMET DİLEKÇESİ FORMU

TEBLİĞ TEBELLÜĞ BELGESİ

ÖDENEK TALEP FORMU

SINAV ÜCRET FORMU

MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİ

MUHASEBE YETKİLİSİ ALINDI YAZISI ÖRNEĞİ

MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMEDİ

MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMEDİ HESAPLARI KONTROL TUTANAĞI

MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMEDİ TUTANAK

 

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) PROJELERİNDE KULLANILACAK EKLER

AB PROJELERİ HAKKINDA PRATİK BİLGİLER

AB VE YURTDIŞI KAYNAKLI PROJELER

AVANS KAPAMA FORMU

AVANS TALEBİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARCA DESTEKLENEN PROJELERDE UYGULANACAK

BURSLU ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA BİLGİ FORMU

DOĞRUDAN TEMİN İŞLEM FORMU

FATURA KARŞILIĞI FİRMAYA ÖDEME İŞLEM FORMU

GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU VE GÜNDELİK BİLDİRGESİ

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ FORMU

HARCAMA PUSULASI

HİZMET ALIMI ÖDEMESİ ÖDEMESİ TALEP FORMU

İLGİLİ PROJEDEN KURUM PAYINA TRANSFER FORMU

KURUM PAYI

KURUM PAYINDAN İLGİLİ PROJEYE AKTARIM FORMU

PROJE ORTAĞINA TRANSFER FORMU

PROJE PERSONELİNE TEŞVİK İKRAMİYESİ ÖDEMESİ TALEP FORMU

PROJE SÖZLEŞMESİ MALİ HÜKÜMLER TABLOSU

SGK 'LI PERSONEL ÇALIŞTIRMA BİLGİ FORMU

TEDARİK SÖZLESMESİ

AB PROJELERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK GÖRÜŞLER - 1

AB PROJELERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK GÖRÜŞLER - 2

YURTDIŞI ALIM PEŞİN ÖDEME TAAHHÜTNAMESİ 

YURT DIŞI KREDİ TALEP FORMU

TOPLU SEYAHAT YOLLUK BİLDİRİMİ

SEYAHAT GÖREV YAZISI (Üniversite Dışı)

SEYAHAT GÖREV YAZISI  (Akademik/İdari/Öğrenci)

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA TUTANAĞI

MUTEMET ATAMA ONAY BELGESİ

MUTEMET ATAMA DİLEKÇESİ

MAL ALIM MUAYENE VE KABUL TUTANAĞI

İHALE ONAY BELGESİ

HİZMET ALIM MUAYENE VE KABUL TUTANAĞI

HARCAMA TALİMATI