Misyon

Tüm paydaşlarına cevap verecek şekilde mali yönetim ve kontrol sistemine ilişkin görevlerini, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütülerek kaynakların etkili, ekonomik, verimli bir şekilde kullanımında mali karar ve kontrolü mevzuata uygun olarak gerçekleştirmektir.